باکس آفیس

  • ایران
  • جهان
نام فیلمفروش آخر هفتههفتهفروش کل
قانون مورفی1,224,732,00046,106,274,000
کُلمبوس287,268,00084,436,094,000
مارموز243,577,00076,030,993,000
بمب؛ یک عاشقانه225,853,00086,329,848,000
درساژ96,238,0003366,499,000
اتاق تاریک74,871,00061,071,491,000
مغزهای کوچک زنگ زده18,221,0001812,731,974,000
پیشونی سفید 216,849,000164,119,319,000
هزارپا10,201,0003037,973,191,000
میلیونر میامی5,470,00081,158,453,000
وای آمپول4,132,000111,224,715,000
لازانیا1,520,000174,144,881,000
عرق سرد1,274,000182,046,277,000
لس آنجلس تهران1,014,000167,176,595,000
هشتگ642,000183,708,081,000
آستیگمات328,000101,480,335,000
بی نامی158,000781,808,000
نام فیلمفروش آخر هفتههفتهفروش کل