گالری

جشنواره سی و هفتم
قدردانی تهیه کننده «غلامرضا تختی» از امیر جدیدی

توکلی: دلیل مرگ تختی را گفتیم تا به بزرگی زندگی‌اش بپردازیم

در نشست خبری «غلامرضا تختی» سعید ملکان از حضور امیر جدیدی در پردیس ملت برای تماشای این فیلم قدردانی کرد و بهرام توکلی هم تاکید کرد تمامی اطلاعات و روایت‌های فیلمش بر پایه مستندات و خاطرات غلامرضا تختی بوده است.