باکس آفیس

  • ایران
  • جهان
نام فیلمفروش آخر هفتههفتهفروش کل
شبی که ماه کامل شد2,197,583,00037,309,204,000
ما همه با هم هستیم1,579,750,00036,984,102,000
زهرمار822,683,0001822,682,000
سامورایی در برلین374,246,00074,960,663,000
متری شیش و نیم147,975,0001426,806,631,000
دختر شیطان133,708,0003677,414,000
پیشونی سفید 318,553,000143,212,678,000
ژن خوک1,545,000143,205,436,000
چهار انگشت1,255,0001410,689,817,000
به دنیا آمدن1,018,0007131,254,000
پارادایس266,000224,537,304,000
زندانی‌ها135,000144,691,148,000
غلامرضا تختی30,000141,906,855,000
درساژ20,00024496,981,000
نام فیلمفروش آخر هفتههفتهفروش کل