باکس آفیس

  • ایران
  • جهان
نام فیلمفروش آخر هفتههفتهفروش کل
ایده اصلی456,965,00031,834,825,000
قسم346,705,00041,552,313,000
شبی که ماه کامل شد302,828,0001217,860,649,000
قصر شیرین285,193,00052,642,170,000
زهرمار211,291,000105,803,824,000
نیوکاسل144,480,00061,711,218,000
سامورایی در برلین73,143,000166,427,577,000
سرکوب56,582,0005801,983,000
ما همه با هم هستیم45,338,0001210,559,410,000
متری شیش و نیم31,394,0002327,660,670,000
دختر شیطان401,00012877,791,000
زندانی‌ها205,000234,693,573,000
به دنیا آمدن50,00016129,218,000
نام فیلمفروش آخر هفتههفتهفروش کل