باکس آفیس

  • ایران
  • جهان
نام فیلمفروش آخر هفتههفتهفروش کل
رحمان 14007,437,193,000212,840,255,000
متری شیش و نیم4,943,766,00029,038,868,000
چهار انگشت2,269,632,00023,729,615,000
زندانی‌ها871,090,00021,666,023,000
ژن خوک595,345,0002897,921,000
پیشونی سفید 3544,796,0002962,775,000
غلامرضا تختی314,963,0002616,417,000
آستیگمات39,333,000191,542,320,000
پارادایس36,578,000104,476,669,000
قانون مورفی5,611,000139,648,326,000
هت تریک5,408,00071,547,918,000
پیشونی سفید 21,643,000254,188,558,000
ماموریت غیر ممکن1,040,0007554,503,000
درساژ990,00012492,982,000
بمب؛ یک عاشقانه180,000176,842,573,000
مارموز170,000166,554,193,000
کُلمبوس102,000175,008,183,000
نام فیلمفروش آخر هفتههفتهفروش کل