باکس آفیس

  • ایران
  • جهان
نام فیلمفروش آخر هفتههفتهفروش کل
درخونگاه346,117,0001346,117,000
سال دوم دانشکده من216,926,0001216,925,000
مردی بدون سایه215,331,0003970,859,000
پیلوت165,104,0002296,559,000
شاه کش162,787,0003759,486,000
ایده اصلی143,827,00093,858,249,000
قسم52,618,000102,784,278,000
شبی که ماه کامل شد51,652,0001818,881,291,000
زهرمار25,473,000166,115,609,000
سامورایی در برلین23,940,000226,583,113,000
قصر شیرین19,325,000113,404,762,000
نیوکاسل8,944,000122,104,598,000
سرکوب1,886,00011955,532,000
ما همه با هم هستیم1,874,0001810,660,838,000
پیشونی سفید 3520,000293,248,336,000
دختر شیطان335,00018880,394,000
نام فیلمفروش آخر هفتههفتهفروش کل