بهمن 1399

سینمای ایران
درباره «روشن» ساخته جدید روح الله حجازی

به روشنی آتشِ سیگار!

آنتونیا شرکا: با گذشت نه سال از ساخت فيلم «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»، روح الله حجازی تعلق خاطر خود به ملودرام های خانوادگی را با «روشن» تثبيت می كند. اگر چه اين كارگردان ۴۰ ساله با اولين فيلم بلند خود «در ميان ابرها» كه در جشنواره فجرسيمرغ بلورين...