گالری

تلویزیون
به بهانه بازپخش یکی از پرمخاطب ترین آثار تلویزیون

چرا «زیر تیغ» ماندگار شد؟

از اواسط مهر ماه امسال، «آی فیلم» برای چندمین بار تصمیم گرفت که یکی از سریال‌های ماندگار و پرمخاطب تلویزیون...