روزهای نارنجی

پست ها

سینمای ایران

جایزه ویژه یک جشنواره اسپانیایی برای هدیه تهرانی

جايزه ويژه هيئت داوران جشنواره فيلم Imagineindia به هديه تهرانی برای بازی در فيلم «روزهای نارنجی» رسيد. فستيوال بين المللی فيلم Imagineindia همه ساله در شهر مادريد كشور اسپانيا برگزار می شود و ميزبان فيلم هايی از سراسر جهان در بخش های مختلف بلند و كوتاه است. امسال از ايران...