فیلم جدید کارگردان درخونگاه

پست ها

سینمای ایران

سیاوش اسعدی «مُستوفی» را می‌سازد

نگارش فیلمنامه «مُستوفی» مدتی است آغاز شده و این روزها سیاوش اسعدی به همراه همکار فیلمنامه نویس‌اش در حال نگارش این فیلمنامه هستند. سیاوش اسعدی «مستوفی» را تجربه ملموس و‌ مشخصا متفاوت از فیلم‌های پیشین خود می‌داند. «مُستوفی» یک عاشقانه روز شهری است؛ فیلمی که در بستری عاشقانه و در...