پرتره ویشکا آسایش

پست ها

سینمای ایران
از طرف «فیلم‌نیوز» تقدیم به ویشکا آسایش

قدم به قدم به سوی موفقیت‌

ویشکا آسایش برای اولین بار در آغاز دهه هفتاد به عنوان بازیگر جلوی دوربین رفت و نقشی را ایفا کرد که پس از گذشت بیش از بیست سال هنوز در خاطر بسیاری از مردم باقی مانده است. فیلم‌نیوز: اینکه از انگلستان و دانشگاه لندن لیسانس طراحی صحنه و لباس داشته...